Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:
http://www.synigoros.gr/contact_submit.htm
Έντυπο Αναφοράς

Εκτυπώσιμη μορφή
Αρχείο σε μορφή word http://www.synigoros.gr/docs/forma.doc
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης κοινού : 210 7289600
Πώς υποβάλλεται η αναφορά
Με απλή αίτηση προς τον Συνήγορο του Πολίτη, από την οποία προκύπτουν σαφώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολίτη. Η αίτηση υποβάλλεται:
αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, με τηλεομοιοτυπία (fax)
Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αναφορά
συνοπτική περιγραφή του προβλήματος, ποια είναι η εμπλεκόμενη δημόσια υπηρεσία
τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί, το αποτέλεσμά τους,κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος.
Που υποβάλλεται η αναφορά
στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη, κατά τις εργάσιμες ημέρες Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα (περιοχή Χίλτον), 8.30 π.μ-2μ.μ, 3ος όροφος, με fax στον αριθμό 210 7292129

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου