Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

TIMBRE-POSTE POUR LE MEETING DU 17/04/2010 GREECE

COMMANDEZ LE TIMBRE-POSTE DE L'EVENEMENT:

15 euros ------>10 timbres. SYGAPA - BANQUE NATIONALE DE GRECE: 213/480139-35
IBAN GR3301102130000021348013935 SWIFT - BIC ETHNGRAA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου