Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2010

ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΤΡΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.fatherhoodinstitute.org/
ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Young Πατέρων (που συνδέει την «Resource Αόρατοι Πατέρων» Pack)
Maternity Services Μητρότητας Υπηρεσίες
Early Years Early Years
Schools and Learning Σχολεία και Μάθηση
Separated Families Χωρισμένων οικογενειών
The Workplace Τα Εργατικά
Parenting Education Γονείς Εκπαίδευση
Domestic Violence Ενδοοικογενειακή Βία
Vulnerable Families Ευάλωτες οικογένειες
Drugs and Alcohol Ναρκωτικά και αλκοόλ
African Caribbean Αφρικής, της Καραϊβικής
Muslim Fathers Μουσουλμανικές Πατέρες
Imprisoned Fathers Φυλακισμένος Πατέρες
Disability Αναπηρία
International Διεθνές

KAI ΑΛΛΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΤΡΟΤΗΤΑΣ (SITE)
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.dad.info/fatherhood/
Οι μπαμπάδες περιττoί; Have fathers' roles changed? Έχουν ρόλους πατέρες 'αλλάξει; How do dads impact children? Πώς μπαμπάδες παιδιά αντίκτυπο; Fathers' part in IVF? Μέρος Πατέρων στην εξωσωματική γονιμοποίηση; The link between fatherhood and street gangs? Η σχέση μεταξύ πατρότητα και συμμορίες των δρόμων; On it goes. Στις πηγαίνει. . . . . fatherhood is in the news! πατρότητα είναι στις ειδήσεις!
Why? It's changing . Γιατί; Είναι αλλάζει. Mothers work more, dads care more, everyone realises the impact fathers have on their kids. It's re-think time. Μητέρες εργάζονται περισσότερο, μπαμπάδες ενδιαφέρονται περισσότερο, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι πατέρες επιπτώσεων που έχει τα παιδιά τους. Είναι ξανασκεφτούμε χρόνου. . . . .
We pick up the issues, look at what being a dad means for us – the news, the research, the organisations - and the day to day. Έχουμε πάρει τα θέματα, να δούμε τι είναι ένα μπαμπάς σημαίνει για μας - τα νέα, η έρευνα, οι οργανώσεις - και η μέρα σε μέρα.

ΒΒΛΙΑ
Πατρότητα (χαρτόδετο βιβλίο)
http://translate.google.gr/translate?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://www.amazon.com/Fatherhood-Bill-Cosby/dp/0425097722

Bill Cosby (Author) Bill Cosby (Συγγραφέας)
Find all the books, read about the author, and more. Βρείτε όλα τα βιβλία, διαβάστε για το συγγραφέα, και πολλά άλλα.
(Author), Alvin F. Poussaint (Introduction, Afterword) (Συγγραφέας), Alvin F. Poussaint (Εισαγωγή, Επίλογος) "So you've decided to have a child..." ( more ) "Έτσι έχετε αποφασίσει να έχει ένα παιδί ..."
Key Phrases: Father's Day , Duke Ellington , Jesus Christ ( more... ) Φράσεις κλειδιά: Ημέρα του Πατέρα, Duke Ellington, ο Ιησούς Χριστός
4.4 out of 5 stars See all reviews ( 30 customer reviews ) 4,4 από τα 5 αστέρια Δείτε όλες τις αξιολογήσεις (30 σχόλια πελατών)
List Price: Τιμή: $14.00 14,00 δολάρια
Price: Τιμή: $9.48 & eligible for FREE Super Saver Shipping on orders over $25. Details 9,48 δολάρια και είναι επιλέξιμες για FREE Super Saver Shipping για παραγγελίες πάνω από $ 25. Λεπτομέρειες
You Save: Κερδίζετε: $4.52 (32%) 4,52 δολάρια (32%)
Ships from and sold by Amazon.com . Πλοία από και πωλούνται από Amazon.com. Gift-wrap available. Gift-wrap διαθέσιμη.
Want it delivered Tuesday, February 9? Θέλετε να παραδοθεί Τρίτη, 9 Φλεβάρη; Order it in the next Για αυτό στην επόμενη 38 hours and 10 minutes, and choose One-Day Shipping at checkout. , Και επιλέξτε ένα-Ημέρα Ναυτιλίας στο ταμείο. Details Λεπτομέρειες
45 new from $2.17 815 used from $0.01 14 collectible from $3.00 45 νέο από 2,17 815 $ χρησιμοποιείται από 0,01 14 $ συλλεκτικά από 3,00 δολάρια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου