Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
http://www.0-18.gr/
http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument
http://ddp.org.gr/

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
http://www.neagenia.gr/appdata/documents/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%2023-10-2008.doc

ΣΥΜΒΑΣΗ UNICEF
http://www.unicef.gr/reports/symb.php
KEIMENA OHE
http://ddp.org.gr/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1-2/

 ΒΙΒΛΙΟ:
Τίτλος: Το παιδί και τα δικαιώματα του
Θέμα1: Παιδοψυχολογία, Θέμα2: Παιδιά, Δικαιώματα των
Συγγραφέας: Λουμάκου, Μαρία, Μπεσέ, Λουκία Α.
και Αντωνίου, Αλέξανδρος Σταμάτιος,Έτος: 2006
Περίληψη
Η υιοθέτηση των δικαιωμάτων του παιδιού σηματοδοτεί μια νέα ιστορική εποχή για τα παιδιά όλου του κόσμου εισάγοντας μια "νέα παιδική ηλικία" όπου τα παιδιά αναγνωρίζονται ως άτομα με δικαιώματα. Πρόκειται για μια ιστορική μετατόπιση στη θεώρηση των παιδιών ως προσώπων και όχι ως περιουσίας. Τα παιδιά είναι άνθρωποι με αισθήματα, απόψεις, εμπειρίες, ανάγκες και δικαιώματα. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους συνίσταται στη δημιουργία προσωπικών και κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες θα αναγνωρίζουν στα παιδιά το δικαίωμα να συμμετέχουν στη ζωή τους και στις κοινωνικές δομές που τα περιβάλλουν και οι οποίες θα πρέπει να τα σέβονται και όχι να τα αποκλείουν ή να τα υποβιβάζουν.
Στο βιβλίο περιλαμβάνονται κείμενα γραμμένα από ειδικούς επιστήμονες για θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού -στην εκπαίδευση, στη γνώση, στην υγεία, στην εργασία- καθώς και την προστασία του στο πλαίσιο της οικογένειας και της κοινωνίας. Στόχος είναι να αναδειχθεί ένας ουσιαστικός προβληματισμός σχετικά με την πραγματική εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών και να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ των ενδιαφερόμενων ατόμων και φορέων που αναλαμβάνουν την προάσπιση τους.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_14/10/2008_288234
Χωρισμοί γονέων, δικαιώματα παιδιών

Του Γιωργου Μοσχου*
Τα παιδιά συνήθως απεύχονται να τους συμβεί να χωρίσουν οι γονείς τους. Συχνά όμως αυτό δεν εξαρτάται από αυτά, ορισμένες φορές μάλιστα ο χωρισμός των γονέων μπορεί να είναι και προς το συμφέρον τους, όταν η σχέση μεταξύ των γονέων έχει καταστεί ακραία προβληματική. Ενα σημαντικό ζήτημα που τίθεται στην περίπτωση της διάσπασης της σχέσης συμβίωσης των γονιών, είναι το πώς θα απολαμβάνουν τα παιδιά το δικαίωμα της φροντίδας από τους δύο γονείς και της επικοινωνίας με τον γονιό ο οποίος δεν μένει μαζί τους.
Ο Συνήγορος του Παιδιού, στα πέντε χρόνια που δραστηριοποιείται στην ελληνική κοινωνία, έχει ακούσει τους προβληματισμούς εκατοντάδων παιδιών και έχει εξετάσει μεγάλο αριθμό υποθέσεων, ύστερα από προσφυγές γονέων, που διαφωνούν για θέματα σχετικά με την άσκηση της επιμέλειας των παιδιών τους ή εκτιμούν ότι παραβιάζεται το δικαίωμα της επικοινωνίας του γονέα που δεν διαμένει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, όπως ορίζεται από δικαστικές αποφάσεις. Ο ρόλος της Ανεξάρτητης Αρχής βέβαια είναι περιορισμένος σε αυτές τις υποθέσεις και εξαντλείται σε μια διαμεσολάβηση προς τους γονείς και υπενθύμιση των καθηκόντων τους απέναντι στα παιδιά, όπως προκύπτουν από τον νόμο και ιδιαίτερα από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις ο Συνήγορος παραπέμπει τους γονείς σε τοπικές υπηρεσίες πρόνοιας ή ψυχικής υγείας για την καλύτερη διευθέτηση των θεμάτων αυτών ή, όταν δεν τελεσφορούν τα παραπάνω, τους προτείνει προσφυγή στη Δικαιοσύνη.
Η εμπειρία αυτών των χρόνων, αλλά και ο θεσμικός του ρόλος, σύμφωνα με τον ν. 3094/03, οδήγησε τον Συνήγορο του Πολίτη να συμπεριλάβει διαπιστώσεις και προτάσεις του, σε σχέση με τα ζητήματα αυτά, σε ετήσιες εκθέσεις του προς τη Βουλή των Ελλήνων (βλ. π.χ. Ετήσια Εκθεση Συνηγόρου του Πολίτη 2006, σελ. 200). Με αφορμή σχετική υπόθεση, ο Συνήγορος μάλιστα έθεσε υπόψη του υπουργείου Δικαιοσύνης τις απόψεις του για τις συναφείς ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο υπό επεξεργασία νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις». Ορισμένες από τις επισημάνσεις της Αρχής παρουσιάζονται παρακάτω:
Το νομοσχέδιο περιέλαβε, στη μέχρι σήμερα γνωστή μας μορφή του, την καθιέρωση του κανόνα της από κοινού άσκησης της γονικής μέριμνας από τους δύο γονείς τους. Ο κανόνας αυτός, ανταποκρινόμενος στις αρχές που καθιερώνονται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (αρ.18), θα μπορούσε μέσω του δικαίου να συμβάλει στο να καταστεί συνείδηση των γονέων ότι η άσκηση της γονικής μέριμνας αποτελεί πρωτίστως καθήκον το οποίο βαρύνει και τους δύο. Για να τεθεί σε εφαρμογή όμως μια τέτοια ρύθμιση, απαιτείται η παράλληλη λήψη μέτρων που συμβάλλουν στην ταχεία και επιτυχή επίλυση των διαφορών μεταξύ των γονέων και φυσικά στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών τους. Τέτοια μέτρα, που έχει εισηγηθεί και υποστηρίξει ο Συνήγορος του Παιδιού, είναι η λειτουργία οικογενειακών δικαστηρίων με ταχείες διαδικασίες και η δημιουργία αποκεντρωμένων κοινωνικών υπηρεσιών οικογενειακής διαμεσολάβησης, που θα αναλαμβάνουν να παρακολουθούν την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας και επικοινωνίας ανηλίκων με τους γονείς τους και θα διαμεσολαβούν για την υποστήριξη της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ γονέων που ασκούν από κοινού την επιμέλεια των τέκνων τους. Χωρίς αυτά τα μέτρα, η από κοινού άσκηση της επιμέλειας των διαζευγμένων γονέων θα κινδύνευε να μετατραπεί σε πεδίο διαμάχης μεταξύ τους, με τις φυσικές αρνητικές συνέπειες στα παιδιά τους.
Είναι απαραίτητο να ληφθούν στη χώρα μας νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που θα ενισχύουν τις δικλίδες ασφαλείας για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών τα οποία βιώνουν τον χωρισμό των γονιών τους. Παρέχοντας υποστήριξη στις οικογένειές τους, ώστε να λαμβάνουν αποφάσεις σε ζητήματα ανατροφής και επικοινωνίας, σύμφωνα με το απόλυτο συμφέρον των παιδιών. Δίνοντας χώρο και προσοχή στις απόψεις των παιδιών. Διασφαλίζοντας τέλος κατά το δυνατό ότι οι δικαστικές αποφάσεις θα γίνονται σεβαστές και ότι οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων των γονέων -τόσο ως προς την υπεύθυνη άσκηση της επιμέλειας όσο και ως προς την καταβολή επιδικασμένων ποσών διατροφής- δεν θα γίνονται ανεκτές από την Πολιτεία, που είναι επιφορτισμένη με το καθήκον προάσπισης των δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των παιδιών.
* Ο κ. Γιώργος Μόσχος, είναι βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

1 σχόλιο:

 1. Κύριε Μόσχο, γιατί δεν λέτε την αλήθεια;

  Γιατί δεν μας λέτε πως η πολιτεία προκρίνει τις μητέρες σκανδαλωδώς, παραβιάζοντας κάθε έννοια δικαίου και δικαιωμάτων, πατέρων και κυρίως παιδιών;

  Για δικαστές που φτάνουν να παραποιούν το νόημα εγγράφων, να τα αποσιωπούν, οι να πλαστογραφούν καταθέσεις μαρτύρων για να ταιριάζουν στην νοοτροπία "το παιδί το παίρνει η μάνα" και να μη χρειάζονται διορθώσεις οι copy-paste αποφάσεις τους γνωρίζεται τίποτα;

  Για εισαγγελείς ανηλίκων που αποσιωπούν, συγκαλύπτουν οι ΔΙΑΤΑΖΟΥΝ παραπέρα κακοποιήσεις παιδιών, σας είπαν ποτέ τίποτα;

  Αντιληφθήκατε ποτέ κανέναν εισαγγελέα - μπροστά σας - να αρνείται τα δικαιώματα των παιδιών μας , υποβιβάζοντας τα σε ...αντιπαλότητα των γονέων;

  Δεν σας ζητώ να γίνεται σταυροφόροι! ...αλλά προς θεού! ΜΗΝ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΊΖΕΤΕ τον κόσμο.

  Το δικαστικό κατεστημένο αφήνει, δεκαετίες τώρα, πίσω του παιδιά συντρίμμια. Είτε το κάνει από ανεπάρκεια είτε ηθελημένα είναι το ίδιο καταδικαστέο.
  Γιατί το αφήνεται στο απυρόβλητο;

  Να θυμάστε πως σας διαβάζουν άνθρωποι που παλεύουν χρόνια για τα δικαιώματα των παιδιών τους υποθηκεύοντας την ίδια τους την ζωή, και η σιωπή σας για την πραγματική κατάσταση, μόνο σαν συνενοχή μεταφράζεται. Αυτό θέλετε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή