Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ στη Γαλλία και αναμόρφωση του Νόμου στο Οικογενειακό Δίκαιο

 

Περίληψη:

Το Υπουργείο δικαιοσύνης, μετά τις διαμαρτυρίες-διαδηλώσεις των μπαμπάδων, απαντά:
Από περιπτώσεις 6.042 αποφάσεων (4-15 Ιουνίου 2012), 80% των περιπτώσεων οι γονείς είναι σύμφωνοι στην συνεπιμέλεια (εναλλασσόμενη κατοικία), 10% δεν είναι σύμφωνοι και 9% ένας γονέας δεν πρόφερε καμία επιθυμία.
Στους 80% των κοινών αποφάσεων επί της κατοικίας των παιδιών, 71% αποφασίζουν ως κατοικία αυτή της μητέρας, 19% την εναλλασσόμενη κατοικία και 10% την κατοικία στο μπαμπά.
Αντίθετα, όσοι έχουν αντιδικία, 63% επιβάλλουν οι δικαστές την κατοικία στη μητέρα, 24% στον πατέρα και 12% εναλλασσόμενη κατοικία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Μόνο στα κατ'αντιδικία μπορούμε να σταθούμε και ακόμα:
Αυτό που δεν λέγεται, είναι οτι οι συμφωνίες από πριν δεν τηρούνται και καλόπιστα ο άνδρας συμφωνεί με όσο του λέει ένας δικηγόρος και στη συνέχεια, γίνονται αντιδικίες. Συνεπώς, δεν συμπεριλαμβάνει το υπουργείο τις μετέπειτα αντιδικίες. Δηλαδή περίπου 20% επί του συνόλου των διαζυγίων υπάρχει πρόβλημα και πάνω από 70-80% επιβάλλουν επιμέλεια/κατοικία σε μαμά αντί του μπαμπά.
Στη χώρα μας ακόμα δεν φθάσαμε στο σημείο να μιλάμε για εναλλασσόμενη κατοικία και ο λόγος ή σύμφωνο από πριν είναι αδύνατον να τηρηθεί λόγω ιδιοσυγκρασίας αλλά ενεργειών του δικηγόρου. Ούτε καν γνωρίζουν οι ειδικοί το Σύνδρομο PAS.

Ολο το κείμενο:

Droit de garde des pères : ce que répond le ministère de la justice http://www.service-public.fr/actualites/003415.html?xtor=EPR-140

Publié le 26.11.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Alors que des pères ont manifesté récemment leur mécontentement concernant leur droit de garde, le ministère de la justice vient d’apporter des précisions sur ce sujet (réponse ministérielle publiée au JO du Sénat du 20 novembre 2014).
Le ministère de la justice rappelle qu’à la suite d’une étude publiée en novembre 2013 portant sur 6 042 décisions définitives concernant 9 399 enfants (décisions rendues par les juges aux affaires familiales entre le 4 et le 15 juin 2012) :
  • dans 80 % des situations, les parents sont en accord sur la résidence des enfants,
  • dans 10 % des cas, ils sont en désaccord,
  • dans 9 % des situations, l’un des deux parents n’a formulé aucune demande.
Parmi les parents ayant trouvé un accord sur la résidence des enfants : 71 % choisissent la résidence chez la mère, 19 % la résidence alternée et 10 % la résidence chez le père.
Par contre, pour les parents qui sont en désaccord sur la résidence des enfants, les juges fixent dans 63 % des cas la résidence chez la mère, 24 % chez le père et 12 % en résidence alternée.
Le ministère de la justice rappelle également qu’une proposition de loi concernant l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant a été adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 27 juin 2014. Ce texte modifie les règles de fixation de la résidence de l’enfant en prévoyant qu’elle soit fixée au domicile des deux parents selon les modalités déterminées d’un commun accord par les parents ou, à défaut, par le juge. Sans imposer de résidence alternée paritaire, il est proposé que l’enfant bénéficie d’un double rattachement au domicile de chacun des parents. Il s’agirait ainsi de valoriser la place des deux parents en supprimant le terme de « droits de visite et d’hébergement » souvent mal vécu par le parent concerné.
Sur Service-public.fr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου