Τρίτη, 27 Αυγούστου 2013

Βιβλίο: Το κόστος της ανατροφής ενός παιδιού. The Cost of Raising Children

Νέο βιβλίο: Το κόστος ενός παιδιού.
Από την παρακάτω μελέτη εξάγεται ότι το κόστος για ένα παιδί είναι:
 $66,350 - 62,368 = $3,982 Καναδικά Δολάρια, δηλαδή περίπου 2,83 EUR.
http://www.fraserinstitute.org
The Cost of Raising Children, by Christopher A. Sarlo. September 2013
http://www.fraserinstitute.org/uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/publications/MeasuringCostChildren.pdf
Table 1: Comparative expenditures-No child vs one child, 2009
Spending category Couple, no children;
Income range: $75,000 to
$125,000; Age range of
reference person: 25-44
Couple, one child;
Income range: $75,000 to
$125,000; Age range of
reference person: 25-44
Average income $94,561 $96,886
Average after-tax income $75,618 $78,127
Food - all [F001] $8,107 $7,998
Food at stores [F002] $5,277 $6,430
Principal accommodation [G002] $17,830 $20,509
Household operation [H001] $4,024 $5,617
Child care [H011] - child is 0-4 $7 $2,156
Child care [H011] - child is 5-17 $7 $1,522
Household furnishing [1001] $2,806 $3,005
Clothing [J001] $3,470 $3,444
Transportation [K001] $13,073 $13,537
Health care [L101] $1,681 $1,936
Recreation [M101] $4,992 $4,934
Education [M301] $831 $475
Tobacco and Alcohol [N101] $1,709 $1,228
Misc. expenditures [O101] $1,137 $919
Games of chance [N201] $206 $133
Charitable contributions [O405] $476 $631
Total consumption [Totcucon] $62,368 $66,350
Source: Statistics Canada, Survey of Household Spending (SHS), 2009, microdata file; calculations by author.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου