Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2011

Παγκόσμια Ημέρα του Ανδρα: Γονείς Γονέας ΓΟΝΙΣ ΣΥΓΑΠΑ Αυστραλία14th November 2011   Inspiring Fathers Encouraging Families  Issue 482


International Men's Day

Dear Spitalas   
Welcome to the Fatherhood Foundation newsletter and email information service for Fathers and Families as  we present International Men's Day.
In This Issue
Frontline...IMD-give our boys the best..
Thought of the Week...More real men
Link...Reward a man
Laughter...Where's my teeth
Grandfathers...A real man
Single Dads...Dilemma at home
All You Need is Love... Reviving chivalry
Special feature...Trouble with boys
News & Info...Good news
Dad's Prayer...Help me celebrate and become a real man

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου